Fluna Tec Våpenolje, 100ml

Artikkelnr.: GNO0100120

Toppscore i test!

PrisNOK185,00 inkl. mva.

Produktinfo

"Keramisk høy-ytelses coating.Fluna GunCoating er en keramisk høy-ytelses coating for alle typer skytevåpen og kniver. Til tross for sine ekstreme smøreegenskaper legger ikke Fluna GunCoating igjen klissete belegg på våpenet.Den danner en usynlig, tørr film på våpenet og øker glideegenskapene betraktelig. Man reduserer friksjon og hindrer dermed også mye av lyden som metall mot metall skaper. Fluna GunCoating danner en fast og enda hardere overflate, renner ikke av, og er dermed en langvarig beskyttelse mot korrosjon. Fluna GunCoating kan brukes på alle overflater som stål, plast, polert tre, gull og sølv smykker, gummi osv. Fluna GunCoating jevner ut mikroskopiske sprekker/porer i stålet og skaper en sterkere overflate, dette noe av hemmeligheten bak di enestående rusbeskyttende og friksjons reduserende egenskaper. Slitasje er dermed redusert til et minimum. Fluna GunCoating er perfekt til opp smøring av sluttstykke, avtrekk, til lagring av våpen og også til stokken. Finnes og som 300ml og 100ml sprayboks.

Sjekk ut denne: http://www.youtube.com/watch?v=3NK7SSRNxBg

Vi er Norsk importør.

 

Link til Dansk test av Fluna Tec:

 

 

Bruksanvisning:

UniCoating / GunCoating

Keramisk høyytelsebelegg for alle typer Våpen og Kniver,

Metall- og Plastdeler. 

Den nyegenerasjonen av fettfrie smøremidler!

✔ Ekstreme smøreegenskaper, fargeløs ✔ Betydelig redusering av friksjon ✔ Høy korrosjonsmotstand, salt og ferskvann bestandig ✔ Meget temperatur bestandig, fra -40°C til +750°C  

Fluna UniCoating / GunCoating holder bevegelige deler i gang, med minimal friksjon. Eliminerer “gnisselyder” og hindrer korrosjon. Meget effektiv mot slitasje. Opprettholder funksjonaliteten på Våpen. Løpet trenger ikke tørrpusses før skyting. Bruksområder: Passer til alle typer Våpen og kniver. Meget effektiv på alle metall og plastoverflater, f.eks sykkelkjeder, ledd, lagre, ruller, stempler, hengsler, fjærer, låser, etc. Ideell for verktøy, bil eller båt deler, hageredskaper, instrumenter, garasjeporter, fiskestenger/sneller, symaskiner, glidelåser, etc. Lyddempere:Et glimrende supplement til vedlikehold av lyddempere. Da denne coatingen ikke er brennbar, vil den beskytte demperen mot korrosjon og hindre at kruttslam og ammoniakk setter seg fast innvendig i lyddemperen.

EGENSKAPER : Transparent, luktfritt og rent belegg(coating) med høy smøreevne, korrosjonsbeskyttende og semi - blank effekt. Resistent mot salt og ferskvann. Ekstremt temperatur-resistent(-40°C til +750°C). Jevner ut små sprekker og fuger i metall/eller plastoverflate og gir langvarig beskyttelse. Meget effektiv i løp og våpenkammer. Forbedrer presisjon i løp. Ikke giftig for vannmiljøer eller hud!

BRUKERVEILEDNING:

Rist godt før bruk. Rens og avfett alle deler så nøye som mulig, påfør et jevnt lag av UniCoating, og tørk overflaten med en ren klut om nødvendig. Våpen: Demonter våpenet, rens og avfett alle deler grundig, og spray deretter på et jevnt lag med GunCoating. Tørk så av alle overflater med en ren klut. Bør tørke i minimum 30 minutter før våpenet tas i bruk. Lyddemper: Demonter, rengjør/vask og tørk lyddemperen. Påfør et godt lag med GunCoating på alle innvendige deler. Tørk av overflødig coating før montering. Bør tørke i minimum 30 minutter før lyddemperen tas i bruk.

ADVARSEL:Trykkbeholder. Beskyttes mot direkte sollys og temperaturer over 50°C. Ikke brenn eller åpne boksen når den er tom. Ikke spray inn i flammer eller på glødende gjenstander. Holdes borte fra antennelseskilder. Ingen røyking under bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. R 12: Ekstremt brannfarlig. R 18: Ved bruk kan det dannes brennbare/eksplosive damp/luft-blandinger. S 2: Oppbevares utilgjengelig for barn. S 23.4: Unngå innånding av røyk . S 45: Ved ulykke, eller hvis du føler deg uvel, søk legehjelp øyeblikkelig(vis denne etiketten om mulig).