FlunaTec GunCoating, 300ml spray

359,00 kr

UniCoating / GunCoating
Keramisk høyytelsebelegg
for alle typer Våpen og Kniver,
Metall- og Plastdeler.

Den nye generasjonen
av fettfrie smøremidler!

– Ekstreme smøreegenskaper, fargeløs
– Betydelig redusering av friksjon
– Høy korrosjonsmotstand, salt og ferskvann bestandig
– Meget temperatur bestandig, fra -40°C til +750°C

Fluna UniCoating / GunCoating holder bevegelige deler i gang, med minimal friksjon. Eliminerer “gnisselyder” og hindrer korrosjon. Meget effektiv mot slitasje. Opprettholder funksjonaliteten på Våpen. Løpet trenger ikke tørrpusses før skyting.

Bruksområder: Passer til alle typer Våpen og kniver. Meget effektiv på alle metall og plastoverflater, f.eks sykkelkjeder, ledd, lagre, ruller, stempler, hengsler, fjærer, låser, etc. Ideell for verktøy, bil eller båt deler, hageredskaper, instrumenter, garasjeporter, fiskestenger/sneller, symaskiner, glidelåser, etc. Lyddempere: Et glimrende supplement til vedlikehold av lyddempere. Da denne coatingen ikke er brennbar, vil den beskytte demperen mot korrosjon og hindre at kruttslam og ammoniakk setter seg fast innvendig i lyddemperen.

EGENSKAPER :
Transparent, luktfritt og rent belegg(coating) med høy smøreevne, korrosjonsbeskyttende og semi – blank effekt. Resistent mot salt og ferskvann. Ekstremt temperatur-resistent(-40°C til +750°C). Jevner ut små sprekker og fuger i metall/eller plastoverflate og gir langvarig beskyttelse. Meget effektiv i løp og våpenkammer. Forbedrer presisjon i løp.

BRUKERVEILEDNING:
Rist godt før bruk. Rens og avfett alle deler så nøye som mulig, påfør et jevnt lag av UniCoating, og tørk overflaten med en ren klut om nødvendig. Våpen: Demonter våpenet, rens og avfett alle deler grundig, og spray deretter på et jevnt lag med GunCoating. Tørk så av alle overflater med en ren klut. Bør tørke i minimum 30 minutter før våpenet tas i bruk. Lyddemper: Demonter, rengjør/vask og tørk lyddemperen. Påfør et godt lag med GunCoating på alle innvendige deler. Tørk av overflødig coating før montering. Bør tørke i minimum 30 minutter før lyddemperen tas i bruk.

ADVARSEL:
H222: Ekstremt brannfarlig Aerosol. H229: Trykkbeholder; Kan sprekke dersom den varmes opp. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. P211: Ikke spray mot åpen flamme, eller annen tennkilde. P251: Beholder under trykk; Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50gr C/ 122gr F. Ved bruk kan det oppstå en blanding av eksplosjonsfarlig / lettantennelig dampluft.

Norsk importør:

Elvetorget, 6800 Førde
Tlf:57722940
vapenloftet.no

På lager

Vipps
Cookies settings
VÅPENLOFTET AS cookies-innstillinger
×